فناوری ما

اشتراک ‌گذاری

در جریان برگزاری نمایشگاه تخصصی فناوری و نوآوری‌ها، حضور مهمانان ناخوانده سبب بروز مشکلات در روند برگزاری نمایشگاه می‌شود.

مشاهده تریلر 

  • زمان انیمیشن: 5 دقیقه
    فرمت کار: سه بعدی
    مخاطب: 6 سال به بالا

  • پایان یافته

  • -

  • -